Natural AquaSand
  • PH DEĞERİNİ ETKİLEMEZ
  • SUYA SALINIM YAPMAZ
  • 100% DOĞAL

25 kg

ReeFlowers Natural AquaSand, suya salınım yapmayan,
tamamen doğal bir kumdur. gH, kH ve pH değerlerinde
değişikliğe sebep olmaz. Discus dahil her tür tatlı su
akvaryumunda kullanılabilir.
Nitrifikasyon ve denitrifikasyon bakterileri için uygun yaşam
alanları oluşturur ve suyun sürekli olarak temiz kalmasına
yardımcı olur.
Herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiştir, içeriğinde
sentetik madde yoktur. Ağır metal ve toksik madde içermez.
Akvaryumda kullanılması için özel olarak üretilmiştir. Kum
taneleri köşeli, sivri ve keskin değildir, balıklara ve akvaryum
canlılarına zarar vermez.

10 kg ReeFlowers Natural AquaSand, 50x50 cm’lik bir yüzeyde
yaklaşık 3 cm yüksekliğinde kum alanı oluşturur.

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay