Hukuk Kuramını Anlamak

Raymond Wacks

Teslimat Süresi : 2 Gün Ücretsiz Kargo
%0
İndirim

52.42 TL

Kampanya Bitiş Süresi
0 Gün
00 Saat
00 Dakkika
00 Saniye
Satici : TveT (5)
Mağaza Puanı 100
Seçenekleri Belirtiniz.
-
1 Adet
+
Sepete Ekle
Hukukun haberlerde yer almaması çok nadirdir. Genellikle, en kutsal sayılan özelliklerinden bazılarıyla dahi alakadar olarak ihtilafları kışkırtır. Örneğin hukukçular ve siyasetçiler hukukun üstünlüğünü överken, reformcular eksikliklerine hayıflanırlar ve şüpheciler adaletle sözde eşitliğini sorgularlar. Yine de hepsi hukuku toplumsal değişimin bir aracı olarak görürler. Yalnızca çok az kişi, hukukun, toplumsal, siyasal, ahlaki ve iktisadi yaşamımızdaki merkezi yerini sorgular.Peki, "hukuk” tam olarak nedir? Doğayla bağlantılı bir grup evrensel ahlaki ilkeden mi meydana gelir ? Yoksa, çoğunlukla insan yapısı, geçerli kuralların, emirlerin ve normların bir derlemesi midir ? Hukuka uymak biçiminde bir ahlaki ödevimiz var mıdır ? Hukukun bireysel hakları koruma , adaletin sağlanması ya da iktisadi, siyasi ve cinsiyet eşitliği gibi özel amaçları var mıdır? Hukuk, toplumsal bağlamından ayrılabilir mi ? Hukuk ve cezalandırma , hukuk ve antropoloji ve hukuk ve edebiyat arasındaki bağ nedir?Bunlar, hukuk kavramının anlamını, işlevini ve amacını ortaya çıkarmak isteyen herkesi bekleyen soruların bir kısmıdır ve bunlar geniş sınırları olan hukuk felsefesi coğrafyasına sinmiştir. Bu geniş arazinin haritasını çıkarmak, göz korkutucu bir görev. Bu sayfalarda topografyasının yalnızca en önemli özelliklerini tespit edebilmeyi umuyorum. Bu amaçla, hem klasik hem de çağdaş hukuk kuramı düşüncesine en uygun girişi sağladıkları için önde gelen hukuk kuramlarına odaklandım.Hukuk kuramı, hukuk tiyatrosundan çok farklıdır. Yine de, televizyon programı halini alan -gerçek ya da kurgu- en duyumcu ceza yargılamaları dahi, hukukun tipik olarak hukuk felsefecilerinin ilgi alanına giren özelliklerini kapsamaktadır. Ahlaki ve hukuki sorumluluk, cezanın gerekçelendirilmesi, zarar kavramı, yargı işlevi, adil yargılama ve daha birçok konuda zorlu sorular ortaya çıkarırlar. Hukuk felsefesinin nadiren soyut, kullanışsız bir arayış olduğunu ortaya koymak hiç zor değildir.Raymond WacksAğustos 2016İÇİNDEKİLERTÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZBİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ§.1.GİRİŞ1.1. Ağrı Kesici1.2. Okumalar1.3. Niçin Hukuk Kuramı1.4. Tanımlayıcı, Normatif ve Eleştirel Hukuk Kuramı1.5. İnsan Yemek Yanlış mıdır?1.6. Hukuk Kuramının Maksadı§.2.DOĞAL HUKUK VE AHLAK2.1. Klasik Doğal Hukuk Kuramı2.1.1. Platon ve Aristoteles2.1.2. Aziz Thomas Aquinas2.2. Çağdaş Doğal Hukuk Kuramı2.3. Siyaset Felsefesinde Doğal Hukuk2.3.1. Hobbes2.3.2. Locke2.3.3. Rousseau2.4. Doğal Hukuk Kuramının Düşüşü2.5. Doğal Hukuk Kuramının Yeniden Doğuşu2.6. John Finnis2.7. Katı ve Yumuşak Doğal Hukuk2.8. Ahlaki Realizm2.9. Eleştiri2.10. Hukuk ve Ahlak2.10.1. Doğal Hukuk - Pozitivizm Karşıtlığı2.10.2 Hart – Fuller2.10.3. Hart – Devlin2.10.3.1. Yaşam hakkı?2.10.3.2. Ötenazi2.11. Yargısal Ahlak: Vaka İncelemesi2.11.1. Ahlaki Sorular2.11.2. Anlamsal Sorular2.11.3. Kamusal Ahlak mı Yoksa Özel Ahlak mı?2.11.4. Yargıcın Ödevi2.11.5. Yargıcın Seçimi2.11.6. Yargıcın Pes Etmesi2.11.7. Yargıç ve AvukatSORULARİLERİ OKUMA§.3.KLASİK HUKUKİ POZİTİVİZM3.1. Hukuki Pozitivizm Nedir?3.1.1 Hukuki Pozitivizm Ne Değildir?3.2. Jeremy Bentham: Hukuk Kuramının Lutheri3.2.1. Kesinlik Arayışı3.2.2. Judge & Co3.2.3. Kodifikasyon3.3. John Austin: Naif Ampirist3.3.1. Buyruklar3.3.2. Doğru Şekilde Yasa Olarak Adlandırılan Yasalar3.3.3. Hukuk ve İktidar3.4. Bentham ve Austin Karşılaştırması3.4.1. Genel Yaklaşımları3.4.2. Hukukun Tanımı3.4.3. Emirler3.4.4. Egemenlik3.4.5. YaptırımlarSORULARİLERİ OKUMA§.4.MODERN HUKUKİ POZİTİVİZM4.1. Temeller4.2. HLA Hart4.2.1. Hukuki Pozitivist Olarak Hart4.2.1.1 "Doğal Hukukun Asgari İçeriği”4.2.1.2. Austin ve Bentham’dan Kopuş4.2.2. Hukuk ve Dil4.2.3. Bir Kurallar Sistemi Olarak Hukuk4.2.4. Toplum Kuralları4.2.5. İkincil Kurallar4.2.6. Tanıma Kuralı4.2.7. Hukuk Sisteminin Varlığı4.2.8. "İçsel Bakış Açısı”4.2.9. Yargısal İşlev4.2.10. "Bir Tan
Sayfa Sayısı : 538.00000000
Basım Tarihi : 2018.00000000
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : 2. Hamur

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay

3 Ay

6 Ay

9 Ay

12 Ay